View Sidebar
Smarte leker gir smarte barn

Smarte leker gir smarte barn

February 5, 2016 2:16 pm

Smart toys provides smart kidsSmarte leker hjelper barn med å bli smarte. I tillegg til en underholdningsverdi skal nemlig leker helst

også ha en viss læringseffekt. Ved å stimulere barnet til selvstendig tenkning via lek danner man et

godt og viktig grunnlag for den videre utviklingen. Det er selvfølgelig ikke slik at man skal presse

barnet til å lære, og det er viktig å huske at ikke alle barn lærer like raskt. Det vil dessuten variere fra

barn til barn hvilke leker som gir best læringseffekt. Her må man bare prøve seg frem og se hva

barnet responderer best på.

Det finnes en rekke tradisjonelle leker som gir læring. Barn kan med fordel benytte leker som ulike

lærebrett, kulerammer, alfabetklosser, byggesett eller puslespill. I tillegg til å gi underholdning vil slike

leker kunne fremme både læring og kreativitet. Med dagens teknologi finnes det dessuten mange

muligheter for læringsrike spill via nettbrettet. Slike spill er tilgjengelige for barn helt ned til

ettårsalderen, og mange av titlene er helt gratis å laste ned. Det er imidlertid verdt å merke seg at

man bør unngå å la barnet bruke for mye tid foran nettbrettet. Tradisjonelle leker bør fremdeles være

en viktig del av barnets hverdag.

Lesing er en flott måte å lære på. Ved å lese bøker oppretter man et ordforråd samt at man trener

opp både korttids- og langtidshukommelsen. Bøker fremmer dessuten kreativ tenkning og hjelper

barnet med å utvikle fantasien sin. Selv de yngste barna har glede og nytte av lesing, men krever

selvfølgelig at en voksen leser for dem. Etter hvert som barnet blir eldre kan det ta over lesingen selv,

først med billedbøker før man går over til bøker med stadig mer tekst. Lesing er en av de viktigste og

mest nyttige ferdighetene vi har, og det er viktig at barnet får muligheten til å oppleve og prøve dette

allerede fra ung alder.

Comments are closed